• Αρχική
  • Έρευνα & Ανάπτυξη
  • Ερευνητικά έργα

Ερευνητικά Έργα

Ευρωπαϊκά έργα

Διακριτικός Τίτλος: DIH2 A Pan-European Network of Robotics DIHs for Agile
DIH2 A Pan-European Network of Robotics DIHs for Agile

Περίληψη: Συμμετοχή στο δίκτυο DIH² το οποίο αξιοποιεί τη ρομποτική να μεταμορφώσει την ευελιξία της παραγωγής στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος του δικτύου είναι να διευκολύνουμε τις συνδέσεις που θα επιτρέψουν την ευέλικτη παραγωγή σε εργοστάσια όπου η ταχύτητα και η ευελιξία είναι απαραίτητες για την ικανοποίηση της ζήτησης των πελατών.
Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - HORIZON 2020, DIH2
Περίοδος υλοποίησης: 10/08/2022 - 10/08/2023

Διακριτικός Τίτλος: InclusiveSPACES
Αναλυτικός Τίτλος: InclusiveSPACES: Designs, Tools & Frameworks for creating an accessible & inclusive built environment for all, for now & for the future
InclusiveSPACES

Περίληψη: Το InclusiveSPACES υλοποιεί το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του αστικού χώρου χωρίς αποκλεισμούς. Το InclusiveSPACES εισάγει έννοιες προσβασιμότητας με συν-σχεδιασμό, εμπλέκοντας άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένους για τη βελτίωση της συμμετοχικότητας, της κοινωνικής συνοχής και του μετριασμού και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Αναπτύσσει κοινωνικά καινοτόμες λύσεις που προάγουν τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού, ενδυναμώνουν διαφορετικές ομάδες-στόχους και προωθούν πρακτικές φιλικές προς το κλίμα. Θα αναπτυχθούν πέντε βασικά εργαλεία σχεδιασμού και σχεδιασμού για την ενίσχυση της προσβασιμότητας και της άνεσης: 1) ένα εργαλείο συλλογής δεδομένων ταξιδιωτικής ζήτησης και αξιολόγησης της προσβασιμότητας, 2) ένα εργαλείο χαρτογράφησης της προσβασιμότητας με βάση την άνεση, 3) ένα εργαλείο δρομολόγησης της προσβασιμότητας προσαρμοσμένο σε άτομα με προβλήματα όρασης και κινητικότητας, 4) ένα πρώτο στο είδος του ψηφιοποιημένο εργαλείο για τη διενέργεια ελέγχων προσβασιμότητας σε κτίρια και δημόσιους χώρους και 5) ένα εγχειρίδιο καθολικού σχεδιασμού για το δομημένο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των κόμβων κινητικότητας. Επιπλέον, η InclusiveSPACES αναπτύσσει προηγμένες υποστηρικτικές τεχνολογίες: 1) ένα κιόσκι κινητικότητας με κοινόχρηστα ηλεκτρικά αναπηρικά αμαξίδια που τροφοδοτούνται από ηλιακούς συλλέκτες και παρέχουν επιλογές κοινόχρηστης κινητικότητας σε άτομα με αναπηρία, 2) μια συσκευή που προσφέρει βελτιωμένη προσβασιμότητα σε παραλίες και παραλιακές ακτές, 3) ένα όρθιο τρίκυκλο που παρέχει προσωπική κινητικότητα χωρίς αποκλεισμούς σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα, 4) και 5) εσωτερικές και εξωτερικές υποστηρικτικές τεχνολογίες που ενισχύουν την προσβασιμότητα και την κινητικότητα των ατόμων με αναπηρία. Τα εργαλεία σχεδιασμού και σχεδιασμού InclusiveSPACES και οι φιλικές προς το κλίμα υποστηρικτικές τεχνολογίες θα επιδειχθούν, θα αξιολογηθούν και θα αξιολογηθούν σε πραγματικές επιδείξεις σε 6 ευρωπαϊκές πόλεις και χώρες, όπως η Αθήνα-Πεντέλη, η Γενεύη, η Μαδρίτη, η Λάρνακα, το Μητροπολιτικό Μόναχο και η Βουδαπέστη. Τα ευρήματα του έργου θα μεταφραστούν σε εφαρμόσιμες πολιτικές και συστάσεις. Το inclusiveSPACES είναι ένα έργο, και μια πρωτοβουλία για την τυποποίηση και ψηφιοποίηση των πλαισίων σχεδιασμού προς την κατεύθυνση της μετάβασης σε ένα δομημένο περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς και φιλικό προς το κλίμα.
Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Horizon Europe, HORIZON-CL5-2023-D4-02-05: Supporting the creation of an accessible and inclusive built environment (Built4People Partnership)

Διακριτικός Τίτλος: PASS4Autism
Αναλυτικός Τίτλος: PASS4Autism: Platform using Artificial intelligence to improve Social Skills for Autism
PASS4Autism

Περίληψη: Οι διαγνώσεις παιδιών με αυτισμό αυξάνονται συνεχώς. Εκπαιδεύοντας τους γονείς τους, βοηθάμε έναν αυξανόμενο πληθυσμό που σκέφτεται με διαφορετικό τρόπο να γίνει ενεργό μέλος της κοινωνίας. Οι γονείς έχουν εξαιρετικούς δεσμούς με τα παιδιά τους και επίσης έχουν καλύτερη εικόνα των καθημερινών προκλήσεων και γνωρίζουν τι πυροδοτεί τη διαταραγμένη συμπεριφορά ενός παιδιού και τι προκαλεί θετικές αντιδράσεις. Το κύριο κίνητρο για το PASS4Autism είναι να δώσουμε στους γονείς ένα εργαλείο που θα βοηθήσει τόσο τους γονείς όσο και τα παιδιά με ΔΦΑ να συμμετέχουν ενεργά στην κοινότητα. Αυτό θα επιτευχθεί με την αύξηση των κοινωνικών δεξιοτήτων που θα βελτιώσει επίσης την ένταξη των ατόμων με ΔΦΑ σε διάφορα πλαίσια ζωής. Το εργαλείο βασίζεται σε ιστορίες όπως οι κοινωνικές ιστορίες που είναι ένα μέσο με αυστηρή δομή, οπότε όταν τα παιδιά εξοικειωθούν με αυτές τις ιστορίες η κοινωνική κατάσταση θα είναι πιο σαφής κάνοντας το περιβάλλον τους πιο προσιτό. Μέσω των κοινωνικών ιστοριών είναι δυνατόν να τροποποιηθούν δυσλειτουργικές συμπεριφορές και να προωθηθεί η εκμάθηση προσαρμοστικών δεξιοτήτων. Οι περισσότερες τεχνολογικές εφαρμογές επικεντρώνονται στη βελτίωση των μαθησιακών δυσκολιών και δεν έχουν ασχοληθεί με τη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων. Το PASS4Autism θα αναπτύξει εκπαιδευτικό υλικό και μια εφαρμογή λογισμικού με μεγάλη έμφαση στις κοινωνικές ιστορίες, βοηθώντας στην αντιμετώπιση της κοινωνικής δυσλειτουργίας. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης μιας εφαρμογής που θα βοηθήσει τους γονείς και τους θεραπευτές να δημιουργήσουν προσαρμοσμένες κοινωνικές ιστορίες, οι οποίες είναι εύκολα προσβάσιμα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους. Η εφαρμογή θα ενσωματώνει ένα σύνολο λειτουργιών που θα υποστηρίζονται από κατάλληλους μηχανισμούς συστάσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο τρόπο οι ειδικές ανάγκες κάθε παιδιού και θα είναι προσβάσιμη από όλους και παντού. Έχει διαπιστωθεί ότι τα παιδιά που έχουν διαγνωστεί με αυτισμό τείνουν να μαθαίνουν καλύτερα οπτικά (Grandin, 2006). Αυτό υποδηλώνει ότι η αποτελεσματικότητα των Κοινωνικών Ιστοριών μπορεί να ενισχυθεί με την παροχή εικόνων ή μοντέλων κατά την παρουσίαση της παρέμβασης. Σύμφωνα με την Temple Grandin, τα άτομα με αυτισμό μεταφράζουν τον προφορικό και γραπτό λόγο σε πολύχρωμες ταινίες. Όταν κάποιος τους απευθύνεται, τα λόγια του μεταφράζονται αυτόματα σε εικόνες (Grandin, 1995). Η μέθοδος των κοινωνικών ιστοριών αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο σκέψης και κατά συνέπεια τον τρόπο μάθησης. Οι κοινωνικές ιστορίες παρουσιάζουν πληροφορίες οπτικά (+σαφής και καθησυχαστικός τρόπος wiki), π.χ. αξιοποιώντας αντικείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, σύμβολα και λέξεις για να δημιουργήσουν μια αφήγηση. Η παρουσίαση οπτικών πληροφοριών μέσω των Κοινωνικών Ιστοριών φαίνεται να είναι το κλειδί της επιτυχίας (Gray, 1994). Τέλος, το PASS4Autism θα προσπαθήσει να πνίξει τα αρνητικά συναισθήματα που έχουν οι γονείς και προέρχονται κυρίως από το άγχος να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των παιδιών τους παρέχοντάς τους ένα εργαλείο δικτύωσης υποστήριξης.
Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Erasmus+, KA220-ADU - Cooperation partnerships in adult education
Περίοδος υλοποίησης: 1/11/2023 - 31/10/2025

Διακριτικός Τίτλος: METACITIES
Αναλυτικός Τίτλος: Meta Cities Excellence Hub in South-Eastern Europe
METACITIES

Περίληψη: Τρία οικοσυστήματα καινοτομίας σε Κύπρο, Ελλάδα και Βουλγαρία συνεργάζονται για να δημιουργήσουν έναν κόμβο αριστείας για μελλοντικές πόλεις και περιφέρειες στη ΝΑ Ευρώπη. Το METACITIES Excellence Hub είναι ένα βιώσιμο δίκτυο που προσφέρει μια κοινή πλατφόρμα για συνεργασία και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών διασυνοριακών, τομέων και επιστημών σχετικά με την παραγωγή, την κυκλοφορία και τη χρήση γνώσης. Βασισμένη σε μια κοινή στρατηγική έρευνας και ανάπτυξης, ένα πλέγμα συνεργατικών δεσμών σε διάφορους τομείς, κοινές δραστηριότητες έρευνας, καινοτομίας και προβολής, καθώς και επιχειρηματικών μοντέλων και σχεδίων βιωσιμότητας, η συνεργασία στοχεύει να ωφελήσει τους πολίτες, τους ενδιαφερόμενους φορείς, τα περιφερειακά οικοσυστήματα και ολόκληρη την περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Η θεματική εστίαση στις μελλοντικές έξυπνες πόλεις πόλεις απαιτεί τον καθορισμό φιλόδοξων προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης και την υιοθέτηση προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών. Τα Ψηφιακά Δίδυμα (DTs - Digital Twins) μελλοντικών πόλεων/περιοχών παρέχουν ακριβή και αξιόπιστη αναπαράσταση ενοποιώντας απρόσκοπτα τον φυσικό, τον ψηφιακό και τον ανθρώπινο κόσμο και επιτρέποντας στους ενδιαφερόμενους να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις οποιωνδήποτε αλλαγών προτού πραγματοποιηθούν πραγματικά επενδύσεις και υλοποιήσεις. Το προτεινόμενο Open Digital Twin Framework διευκολύνει τη συν-ανάπτυξη συμπληρωματικών μελλοντικών τομέων πόλεων μαζί με τα ισοδύναμα DTs τους. Το εφαρμοσμένο μοντέλο Quadruple Helix σφυρηλατεί συνέργειες μεταξύ των παραγόντων και ευθυγράμμιση των προτεραιοτήτων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την περιφερειακή ανάπτυξη. Οι μελέτες, τα πιλοτικά μικρής κλίμακας και οι αξιολογήσεις σκοπιμότητας επικυρώνουν τα αποτελέσματα του έργου. Πράσινα Επιχειρηματικά και Λειτουργικά Μοντέλα θα αναπτυχθούν για μελλοντικές πόλεις, καθώς και για το METACITIES Excellence Hub. Τα σχέδια επενδύσεων και βιωσιμότητας θα κινητοποιήσουν τις κοινότητες των τριών οικοσυστημάτων καινοτομίας για να προχωρήσουν ταχύτερα στις κοινές προσπάθειες.
Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, HORIZON Coordination and Support Actions , Excellence Hubs: HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-04
Δικτυακός τόπος: https://metacities-hub.com/  
Περίοδος υλοποίησης: 1/1/2023 - 31/12/2026

Διακριτικός Τίτλος: AUTOMAINT
Αναλυτικός Τίτλος: Automated Predictive Maintenance for Manufacturing SMEs
AUTOMAINT

Περίληψη: Το έργο AUTOMAINT στοχεύει στη δημιουργία ενός συστήματος βασισμένου σε υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους που θα δώσουν τη δυνατότητα σε επαγγελματίες και μη της υπολογιστικής επιστήμης να κατασκευάσουν μοντέλα πρόβλεψης υψηλής ποιότητας για την έγκαιρη και βελτιστοποιημένη συντήρηση βιομηχανικών μηχανημάτων.
Φορέας χρηματοδότησης: EU H2020 research and innovation program - GA No: 101017057-DIH4AI Contract No: DIH4AI OC1 004
Περίοδος υλοποίησης: Σεπτέμβριος 2022 - Απρίλιος 2023

Διακριτικός Τίτλος: XANDAR
Αναλυτικός Τίτλος: X-by-Construction Design framework for Engineering Autonomous & Distributed Real-time Embedded Software Systems
XANDAR

Περίληψη: Οι εξελίξεις των δικτύων ενσωματωμένων συστημάτων επόμενης γενιάς έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για τεχνολογίες λογισμικού που διευκολύνουν την ταχεία δημιουργία πρωτοτύπων και την υψηλή απόδοση, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν την ανθεκτικότητα των συστημάτων δημιουργώντας, διατηρώντας την αξιοπιστία και διασφαλίζοντας την ασφάλεια και προστασία του συστήματος. Ωστόσο, η μεγάλη εξάρτηση από τη Μηχανική Μάθηση και την Τεχνητή Νοημοσύνη για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη δικτύου ενσωματωμένων συστημάτων επόμενης γενιάς επιφέρει μια σειρά από σοβαρές προκλήσεις σχεδιασμού λογισμικού και υλικού, όπως εμπιστοσύνη, ασφάλεια, αξιοπιστία και λειτουργική ασφάλεια. Πρωταρχικά παραδείγματα είναι αυτόνομα οχήματα που είναι επιρρεπή σε διάφορες ευπάθειες ασφάλειας που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σοβαρά περιστατικά που προκαλούν σωματική βλάβη και βλάβη στο φυσικό περιβάλλον και στο ευρύ κοινό. Νέες προσεγγίσεις που μειώνουν το κόστος ανάπτυξης και ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο που προκαλείται από την αποτυχία υλικού και λογισμικού τέτοιων αυτόνομων και έξυπνων συστημάτων που αναπτύσσονται σε περιβάλλοντα κρίσιμα για την ασφάλεια είναι απαραίτητες προκειμένου να διατηρηθούν ζωτικές υπηρεσίες και εμπιστοσύνη του κοινού σε αυτά. Το XANDAR θα προσφέρει μια ώριμη αλυσίδα εργαλείων λογισμικού (από τη ανάλυση απαιτήσεων έως την πραγματική ενσωμάτωση κώδικα στο στόχο, συμπεριλαμβανομένης της επαλήθευσης και επικύρωσης) που ικανοποιεί τις ανάγκες του κλάδου για ταχεία πρωτοτυποποίηση διαλειτουργικών και αυτόνομων ενσωματωμένων συστημάτων. Ξεκινώντας από μια αρχιτεκτονική συστήματος που βασίζεται σε μοντέλα, το XANDAR θα αξιοποιήσει νέες αυτόματες τεχνικές σύνθεσης μοντέλων και παραλληλισμού λογισμικού για να επιτύχει συγκεκριμένες μη λειτουργικές απαιτήσεις, θέτοντας τα θεμέλια για ένα νέο σε πραγματικό χρόνο, ασφάλεια και ασφάλεια με κατασκευή (X-by-Construction) πρότυπο. Για πρώτη φορά, η δημιουργία κώδικα καθοδηγούμενης από XbC για μη ντετερμινιστικές εφαρμογές μηχανικής μάθησης/τεχνητής νοημοσύνης θα συνδυαστεί με νέους μηχανισμούς παρακολούθησης σε χρόνο εκτέλεσης ώστε να διασφαλιστεί η αποτυχία λειτουργίας λόγω σφαλμάτων που συμβαίνουν σε χρόνο εκτέλεσης και σφαλμάτων που εκμεταλλεύονται κενά ασφάλειας του συστήματος.
Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, The European Program for Research and Innovation HORIZON 2020, , ICT-50-2020: Software Technologies
Δικτυακός τόπος: http://xandar-project.eu/  
Περίοδος υλοποίησης: 01/09/2020 - 31/08/2023

Διακριτικός Τίτλος: SMART4ALL
Αναλυτικός Τίτλος: Selfsustained cross border custoMized cyberphysicAl system expeRimenTs FOR cApacity buiLding among European stakehoLders
SMART4ALL

Περίληψη: Στόχος του SMART4ALL είναι η διασύνδεση Πυλών Ψηφιακής Καινοτομίας (Digital Innovation Hubs) στην Κεντρική, Νότια και Ανατολική Ευρώπη. Σ’ αυτά τα πλαίσια, η κοινοπραξία θα ενισχύσει τη διασύνδεση φορέων, πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και εταιριών σε τεχνολογίες που αφορούν τα κυβερνοφυσικά συστήματα (cyberphysical systems) και το διαδίκτυο των πραγμάτων (internet of things). Για το σκοπό αυτό, το SMART4ALL θα χρηματοδοτήσει μέσω Ανοιχτών Προσκλήσεων (Open Calls) την ανάπτυξη διασυνοριακών Πειραμάτων Εφαρμογών (Cross-border Application Experiments) σε τομείς όπως το ψηφιοποιημένο περιβάλλον (digitized environment), η ψηφιοποιημένη γεωργία (digitized agriculture) και οι ψηφιοποιημένες μεταφορές (digitized transportation). Για τα Πειράματα Εφαρμογών που θα επιλεγούν, το SMART4ALL θα προσφέρει, εκτός από χρηματοδότηση, εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης από την αρχή μέχρι το τέλος των πειραμάτων οι οποίες θα έχουν ως στόχο να μετατρέψουν αρχικές, πρωτότυπες ιδέες σε καινοτόμα προϊόντα που θα διεκδικήσουν με αξιώσεις σημαντικό μερίδιο της αγοράς που στοχεύουν.
Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, The European Program for Research and Innovation HORIZON 2020, DT-ICT-01-2019: Smart Anything Everywhere
Δικτυακός τόπος: http://www.smart4all-project.eu  
Περίοδος υλοποίησης: 01/01/2020 - 31/12/2024

Read more

Διακριτικός Τίτλος: CPSoSaware
Αναλυτικός Τίτλος: Cross-layer cognitive optimization tools & methods for the lifecycle support of dependable CPSoS
CPSoSaware

Περίληψη: Στα πλαίσια του έργου τα κυβερνοφυσικά συστήματα αντιμετωπίζονται σαν ζώντες οργανισμοί οι οποίοι συμπεριφέρονται αυτόνομα (χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση), έχουν γνώση του περιβάλλοντος του και αντιδρούν κατάλληλα και βέλτιστα με βάση τους στόχους και την λειτουργία τους. Το CPSoSaware έργο σαν βασικό στόχο έχει την ανάπτυξη μοντέλων και εργαλείων λογισμικού περιγραφής ενός κυβερνοφυσικού συστήματος με έναν ολιστικό και αφαιρετικό τρόπο ο οποίος επιτρέπει την βέλτιστη αντιστοίχιση υπολογιστικών, επικοινωνιακών και ενεργειακών πόρων στις τελικές συσκευές του συστήματος. Αυτό θα επιτυγχάνεται και τον αυτόματο καθορισμό των λειτουργικών και διεργασιών που κάθε συσκευή καλείται να εκτελέσει, λαμβάνοντας υπόψη ένα μεγάλο εύρος ετερογενών τεχνολογιών τόσο σε επίπεδο υλικού όσο και λογισμικού και επικοινωνιών. Οι CPSoSaware λύσεις θα βασίζονται σε αλγορίθμους και τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence) για την ενίσχυση της αξιοπιστίας, σθεναρότητας και ασφάλειας σε επίπεδο συστήματος. Παράλληλες σχετικές τεχνικές θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη κατανεμημένων και συνεργατικών λύσεων μέσω του διαμοιρασμού εργασιών, λειτουργιών και δεδομένων με την ελάχιστη κεντρικοποιημένη παρέμβαση. Επιπλέον το CPSoSaware σύστημα θα μπορεί να αλληλοεπιδρά με ανθρώπους τελικούς χρήστες μέσω συστημάτων προσαυξημένης πραγματικότητας με στόχο την αύξηση της γνώσης, πληροφόρησης και δυνατοτήτων του ανθρώπου σε κάθε σενάριο χρήσης. Έτσι λοιπόν θα συμπεριλαμβάνει και μοντέλα ανθρώπινης συμπεριφοράς για την φάση σχεδίασης και λειτουργίας του συστήματος.
Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, The European Program for Research and Innovation HORIZON 2020, ICT-01-2019: Computing technologies and engineering methods for cyber-physical systems of systems
Δικτυακός τόπος: http://www.cpsosaware.eu  
Περίοδος υλοποίησης: 01/01/2020 - 31/12/2023

Διακριτικός Τίτλος: ARGO
Αναλυτικός Τίτλος: WCET-Aware PaRallelization of Model-Based Applications for HeteroGeneOus Parallel Systems
ARGO

Περίληψη: Η αύξηση της απόδοσης και μειώνοντας το κόστος και παράλληλα η διατήρηση των επιπέδων ασφαλείας και της προγραμματισιμότητας είναι σημαντικές απαιτήσεις για τα ενσωματωμένα και τα cyber-physical συστήματα που χρησιμοποιούνται σε σημαντικούς τομείς της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας όπως η αεροναυπηγική, οι βιομηχανικοί αυτοματισμοί και η αυτοκινητοβιομηχανία. Για πολλές εφαρμογές η απαιτούμενη απόδοση με παράλληλη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση υπολογιστικών πλατφορμών που βασίζονται σε ετερογενείς αρχιτεκτονικές πολλαπλών πυρήνων. Ωστόσο, ο παράλληλος προγραμματισμός χρονικά κρίσιμων (time-critical) ενσωματωμένων εφαρμογών είναι δύσκολος καθώς δεν υπάρχουν σχετικά εργαλεία και προγραμματιστικές υποδομές. Το ερευνητικό πρόγραμμα ARGO (WCET-Aware PaRallelization of Model-Based Applications for HeteroGeneOus Parallel Systems) αντιμετωπίζει αυτή την πρόκληση αναπτύσσοντας μια καθολική προσέγγιση για τον προγραμματισμό συστημάτων πυο βασίζονται σε πολυπύρηνες αρχιτεκτονικές χρησιμοποιώντας αυτόματη παραλληλοποίηση των μοντέλων χρονικά κρίσιμων (time-critical) εφαρμογών. Το ARGO θα βελτιώσει την αυτόματη παραλληλοποίηση για WCET (Worst Case Execution Time) εφαρμογές αναπτύσσοντας μια προγραμματιστική προσέγγιση που συνδυάζει αυτόματη παραλληλοποίηση από εργαλεία και καθοδήγηση από το χρήστη. Με αυτόν ο χρήστης θα μπορεί εύκολα να παράγει τον κώδικα της εφαρμογής χωρίς να είναι απαραίτητο να γνωρίζει σε βάθος τον τρόπο που προγραμματίζονται οι παράλληλες αρχιτεκτονικές. Η προσέγγιση που προτείνεται από ARGO θα αξιολογηθεί σε πραγματικές εφαρμογές από την αεροναυπηγική και τον βιομηχανικό αυτοματισμό.
Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, The European Program for Research and Innovation HORIZON 2020, ICT 4 – 2015: Customised and low power computing
Δικτυακός τόπος: http://www.argo-project.eu  
Περίοδος υλοποίησης: 01/01/2016 - 31/12/2019

Διακριτικός Τίτλος: IKYDA 2016 - IMAGINE
Αναλυτικός Τίτλος: Ανάλυση και βελτιστοποίηση από άκρο-σε-άκρο αλγορίθμων που εκτελούνται σε υποδομές του διαδικτύου των πραγμάτων (ΙοΤ)
IKYDA 2016 - IMAGINE

Περίληψη: Στόχος της συγκριμένης ερευνητικής πρότασης είναι να αναλύσει και να προτείνει μεθόδους και εργαλεία για τη βέλτιστη κατανομή πόρων σε υποδομές του διαδικτύου πραγμάτων (IoT – Internet of Things). Χωρίς να περιορίσουμε τη γενικευμένη χρήση των όσων προτείνονται, θα περιορίσουμε το χώρο αναζήτησης των εφαρμογών και αλγορίθμων οι οποίοι επεξεργάζονται δεδομένα που προέρχονται από αισθητήρες, και συγκεκριμένα από αισθητήρες εικόνας, καθώς η συγκεκριμένη περίπτωση θεωρείται ως μια από τις πιο απαιτητικές περιπτώσεις χρήσεις για το IoT. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης πρότασης θα μελετηθεί, θα αναλυθεί και θα προταθεί μια από-άκρο-σε-άκρο ολιστική προσέγγιση στην οποία όλοι οι πόροι της υποδομής IoT που αφορούν στην επεξεργασία, στην αποθήκευση και στην επικοινωνία θα λειτουργούν παράλληλα ακολουθώντας συγκεκριμένα κριτήρια βελτιστοποίησης που καθορίζονται από τις ανάγκες του χρήστη, όπως για παράδειγμα η ελαχιστοποίηση της ενέργειας που καταναλώνεται από τις συσκευές ή ελαχιστοποίηση του όγκου της πληροφορίας που μεταφέρεται.
Φορέας χρηματοδότησης: DAAD, IKY
Περίοδος υλοποίησης: 01/03/2016 - 31/12/2017

Διακριτικός Τίτλος: RADIO
Αναλυτικός Τίτλος: Robots in assisted living environments: Unobtrusive, efficient, reliable and modular solutions for independent ageing
RADIO

Περίληψη: Οι δημογραφικές και επιδημιολογικές αλλαγές έχουν δημιουργήσει ένα νέο μοντέλο υγείας για τον Ευρωπαϊκό πληθυσμό, στο οποίο καθοριστικό ρόλο παίζει η αυξανόμενη γήρανσή του και οι χρόνιες παθήσεις. Αυξάνεται επίσης το προσδόκιμο ζωής καθώς και οι ανάγκες για μακροχρόνια περίθαλψη. Οι σύγχρονες δομές περίθαλψης αντιμετωπίζουν σημαντικές οικονομικές δυσκολίες με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αντεπεξέλθουν στις ολοένα και περισσότερες ανάγκες. Αν και οι προαναφερθείσες παράμετροι δημιουργούν κοινωνικές προκλήσεις, την ίδια στιγμή παρουσιάζονται νέες ευκαιρίες για τους Ευρωπαίους πολίτες, τα συστήματα περίθαλψης και την Ευρωπαϊκή αγορά. Δύο από τις πιο σημαντικές έννοιες των περιβαλλόντων υποβοήθησης για ανεξάρτητη διαβίωση είναι η αποδοχή τους από τους τελικούς χρήστες και μη παρέμβασή τους στις καθημερινές δραστηριότητες των χρηστών. Οι τεχνολογίες που υποστηρίζουν τα περισσότερα περιβάλλοντα αφορούν κυρίως στη χρήση οπτικοακουστικών συσκευών παρακολούθησης, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη των τελικών χρηστών. Μια πιο πρόσφατη ερευνητική τάση είναι χρήση ρομπότ για την υποβοήθηση ατόμων με χρόνιες παθήσεις. Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου RADIO θα αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον υποβοήθησης ηλικιωμένων με χρόνιες παθήσεις στο οποίο θα υπάρχει 24/7 υποστήριξη των ηλικιωμένων από ρομποτικές συσκευές οι οποίες θα τον/την συνοδεύουν και υποστηρίζουν διακριτικά στις καθημερινές του ανάγκες/δραστηριότητες.
Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, The European Program for Research and Innovation HORIZON 2020, PHC-19-2014: Advancing active and healthy ageing with ICT: service robotics within assisted living environments
Δικτυακός τόπος: http://www.radio-project.eu  
Περίοδος υλοποίησης: 01/04/2015 - 31/03/2018
Επιπλέον υλικό: [link]

Διακριτικός Τίτλος: ALMA
Αναλυτικός Τίτλος: Architecture oriented paraLlelization for high performance embedded Multicore systems using scilAb
ALMA

Περίληψη: Η διαδικασία αντιστοίχισης των ενσωματωμένων εφαρμογών υψηλής απόδοσης σε πολυεπεξεργαστικά συστήματα πάσχει σήμερα από έλειψη εργαλείων που να υποστηρίζουν τη διαδικασία ανάπτυξης. Το πρόβλημα εδώ είναι η έκφραση της παραλληλίας σε γλώσσες προγραμματισμού όπως η C, οι οποίες είναι επιτακτικές (imperative). Αυτή η παραδοσιακή προσέγγιση περιορίζει την αντιστοίχιση, τον επιμερισμό και την παραγωγή βελτιστοποιημένου κώδικα, με αποτέλεσμα τη μείωση της συνολικής απόδοσης του τελικού συστήματος. Το έργο ALMA στοχεύει να ελλατώσει αυτά τα εμπόδια μέσω της εισαγωγής και χρήσης του Scilab που επιτρέπει την αποδοτική αντιστοίχιση των εφαρμογών σε πλατφόρμες με πολλούς επεξεργαστικούς πυρήνες από γλώσσες με υψηλό επίπεδο αφαίρεσης. Αυτή η ολιστική λύση επιτρέπει την απόκρυψη της πολυπλοκότητα της τόσο της εφαρμογής όσο και της αρχιτεκτονικής, η οποία οδηγεί σε καλύτερη αποδοχή, μειωμένο κόστος ανάπτυξης και μικρότερο χρόνο υλοποίησης. Με γνώμονα τους περιορισμούς της τεχνολογίας στο σχεδιασμό chip, το τέλος του νόμου του Moore και την αναπόφευκτη αύξηση της ζήτησης για επξεργαστική ισχύ, το ALMA είναι ένα θεμελιώδες βήμα για την εισαγωγή νέων παραδειγμάτων υπολογιστικών συστημάτων και μεθοδολογιών. Το ALMA συμβάλλει στην ενίσχυση της θέσης της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά του λογισμικού για πολυεπεξεργαστικά συστήματα.
Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 7th Framework Programme for Research and Technological Development, ICT-2011.3.4 Computing Systems
Δικτυακός τόπος: http://www.alma-project.eu/  
Περίοδος υλοποίησης: 01/09/2011 - 28/02/2015
Επιπλέον υλικό: [link]

Διακριτικός Τίτλος: ARMOR
Αναλυτικός Τίτλος: Advanced multi-paRametric Monitoring and analysis for diagnosis and Optimal management of epilepsy and Related brain disorders
ARMOR

Περίληψη: Η επιληψία, αυτή η ροπή για υποτροπιάζουσες, χωρίς κίνητρο επιληπτικές κρίσεις, είναι η πιο συχνή σοβαρή νευρολογική δυσλειτουργία που επηρεάζει περισσότερους από 50 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Οι επιληπτικές κρίσεις εκδηλώνονται μέσω μιας ευρείας γκάμας συμπτωμάτων της κίνησης, της αντίληψης, των αισθήσεων και του αυτόματου νευρικού συστήματος, με ενδείξεις και σχετιζόμενες αλλαγές στις ηλεκτρικές δραστηριότητες του εγκεφάλου (Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα-EEG), της καρδιάς (Ηλεκτροκαρδιογράφημα-ECG), των μυών (Ηλεκτρομυογράφημα-EMG), του δέρματος (Γαλβανική αντίδραση δέρματος-GSR), καθώς επίσης και με μεταβολές σε άλλες σημαντικές, μετρήσιμες, βιολογικές παραμέτρους όπως η αναπνοή και η πίεση του αίματος. Η αναγνώρισή τους και η πλήρης κατανόησή τους είναι η βάση για τη βέλτιστη διαχείριση και αντιμετώπισή τους, αλλά, επί του παρόντος, κάτι τέτοιο παραμένει, για πολλούς λόγους, μη ικανοποιητικό. Οι επιληπτικές κρίσεις συμβαίνουν απρόβλεπτα και συνήθως εκτός νοσοκομείου, ενώ, συχνά, διαγνώζονται λανθασμένα σαν διαφορετικές επεισοδιακές διαταραχές όπως απώλεια των αισθήσεων, ψυχογενετικές ανωμαλίες και ανωμαλίες του ύπνου, με τις οποίες μπορεί να συνυπάρχουν, θολώνοντας την κλινική εικόνα. Από την άλλη πλευρά, τα νοσοκομειακά κόστη εκτίμησης ασθενών είναι αρκετά σημαντικά και, συχνά, χωρίς τα επιθυμητά αποτελέσματα, λόγω ανεπάρκειας των δυνατοτήτων παρακολούθησης των ασθενών. Η αξιόπιστη διάγνωση απαιτεί τεχνολογίες αιχμής για την παρακολούθηση ασθενών και την επικοινωνία, οι οποίες θα παρέχουν ακριβείς, συνεχείς και πραγματικού χρόνου πολυπαραμετρικές μετρήσεις, κατάλληλες για την ιατρική κατάσταση του ασθενούς και το φυσιολογικό περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψιν θέματα όπως η ασφάλεια ασθενούς και δεδομένων, η ακεραιότητα και η προστασία της ιδιωτικής ζωής. Σε αυτό το έργο πρόκειται να διαχειριστούμε και να αναλύσουμε ένα μεγάλο όγκο ήδη κεκτημένων, αλλά και καινούργιων, δεδομένων, πολυμοντελικής και προηγμένης τεχνολογίας, προερχόμενα από εγκεφαλικές και σωματικές λειτουργίες επιληπτικών ασθενών αλλά και από ελέγχους (MEG, πολυκαναλικό EEG, βίντεο, ECG, GSR, EMG, κτλ), αποσκοπώντας στο σχεδιασμό του ARMOR, ενός πιο ολιστικού, εξατομικευμένου, ιατρικά αποτελεσματικού και οικονομικού συστήματος παρακολούθησης ασθενών. Θα αναπτυχθούν νέες μέθοδοι και εργαλεία για την προεπεξεργασία των πολυμοντελικών δεδομένων και το συνδυασμό της πληροφορίας από διάφορες πηγές. Θα εισαχθούν καινοτόμες προσεγγίσεις για την, μεγάλης κλίμακας, ανάλυση (πραγματικού χρόνου ή μη) πολυπαραμετρικών, συνεχώς μεταδιδόμενων και αρχειοθετημένων δεδομένων, με σκοπό την ανακάλυψη προτύπων και συσχετισμών ανάμεσα σε εξωτερικούς δείκτες και ψυχικές καταστάσεις, την ανίχνευση συσχετίσεων ανάμεσα σε παράλληλες παρατηρήσεις και τον προσδιορισμό ζωτικών σημείων που μεταβάλλονται σημαντικά. Επιπλέον, θα αναπτυχθούν μέθοδοι για την αυτόματη εξαγωγή περίληψης των αποτελεσμάτων και την αποτελεσματική διαχείριση των ιατρικών δεδομένων. Το ARMOR θα ενσωματώνει μοντέλα, προερχόμενα από την ανάλυση δεδομένων, βασιζόμενο σε ήδη υπάρχουσες λύσεις πλατφορμών επικοινωνίας, δίνοντας έμφαση σε θέματα ασφάλειας και ηθικής, εκτελώντας τις απαιτούμενες προσαρμογές, ώστε να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές. Ιδιαίτερη προσπάθεια θα αφιερωθεί σε περιοχές όπως η ανωνυμοποίηση των δεδομένων και η απαιτούμενη παροχή υπηρεσιών. Το ARMOR θα παρέχει μια ευέλικτη δυνατότητα παρακολούθησης ασθενών, βελτιστοποιημένη για κάθε ασθενή, η οποία θα δοκιμαστεί σε αρκετές περιπτώσεις μελέτης και θα αξιολογηθεί σαν ένα ευρείας χρήσης, μη στατικό, εργαλείο παρακολούθησης με σκοπό την αποτελεσματική διάγνωση και διαχείριση των επιληπτικών κρίσεων, χωρίς να παραλείπονται οι δυνατότητες που θα έχει ως προς την ανίχνευση προειδοποιητικών ενδείξεων και την ανατροφοδότηση (feedback) με τον ασθενή.
Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 7th Framework Programme for Research and Technological Development, ICT-2011.5.1: Personal Health, Systems (PHS), b) Intelligent systems for the analysis of multi-parametric data
Δικτυακός τόπος: http://armor.tesyd.teimes.gr  
Περίοδος υλοποίησης: 01/11/2011 - 31/04/2015
Επιπλέον υλικό: [link]

Διακριτικός Τίτλος: IKYDA 2011
Αναλυτικός Τίτλος: Εικονοποίηση επαναδιμορφούμενων ετερογενών συστημάτων υλικού/λογισμικού υψηλής απόδοσης
IKYDA 2011

Περίληψη: Ο βασικός στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι να μελετήσει, να αξιολογήσει και να προτείνει αλγορίθμους για την βελτιστοποίηση λογισμικού για ενσωματωμένα συστήματα που βασίζονται σε αρχιτεκτονικές υλικού με πολλαπλούς επεξεργαστικούς πυρήνες. Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου, θα αναπτυχθεί ένα σύνολο εργαλείων για την ανάλυση και την βελτιστοποίηση του ενσωματωμένου λογισμικού που αναπτύσσεται για τα συγκεκριμένα συστήματα. Τα εργαλεία που θα υλοποιούν τους αλγορίθμους που θα προτείνουν σενάρια κατανομής (allocation) του λογισμικού που έχει αναπτύξει ο χρήστης στους διαθέσιμους επεξεργαστικούς πυρήνες και θα έχουν τη δυνατότητα επικοινωνία με τον εξομοιωτή της πλατφόρμας υλικού που περιέχει τους επεξεργαστικούς πυρήνες. Τα εργαλεία και οι αλγόριθμοι που θα αναπτυχθούν θα παρέχουν στον χρήστη τη δυνατότητα σύγκρισης εναλλακτικών υλοποιήσεων. Ο τελικός χρήστης θα έχει τη δυνατότητα παραμετροποιεί τον αλγόριθμο βελτιστοποίησης ώστε να μπορεί να εκτελεί what-if σενάρια. Η παράλληλη πλατφόρμα στην οποίο θα εκτελεστεί το βελτιστοποιημένο ενσωματωμένο λογισμικό θα αναπτυχθεί από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Επεξεργασίας της Πληροφορίας της Καρλσρούης.
Φορέας χρηματοδότησης: ΙΚΥ
Περίοδος υλοποίησης: 01/01/2011 - 31/12/2012

Εθνικά έργα

Διακριτικός Τίτλος: PLan-V
Αναλυτικός Τίτλος: Πλατφόρμα Λογοθεραπείας με Εικονικό Βοηθό
PLan-V

Περίληψη: Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου με τίτλο «Πλατφόρμα Λογοθεραπείας με Εικονικό Βοηθό» (PLan-V) είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας τεχνολογικά υποβοηθούμενης λογοθεραπευτικής παρέμβασης για άτομα με χρόνιες νευρογενείς διαταραχές λόγου και ομιλίας (ΔΛΟ). Οι παθολογίες λόγου και ομιλίας αφορούν μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, με αυξητικές τάσεις λόγω της πληθυσμιακής γήρανσης, και επιφέρουν βαρύτατες συνέπειες στην ποιότητα ζωής των πασχόντων, καθώς περιορίζουν την ικανότητα της καθημερινής τους επικοινωνίας. Για την αποτελεσματική υποστήριξη αυτών των ατόμων απαιτείται η εξατομικευμένη και συστηματική παρέμβαση από επαγγελματίες λογοθεραπευτές, της οποίας η ποιότητα και συχνότητα επηρεάζει σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα. Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου συστήματος ΤΠΕ για την υποστήριξη της αυτοδιαχείρισης χρόνιων ασθενών, των οποίων η καθολική ή μερική απώλεια της ικανότητας επικοινωνίας έχει βαθιές επιπτώσεις στην καθημερινότητά τους, ενώ η έλλειψη πρόσβασης σε δωρεάν μακροχρόνιες υπηρεσίες λογοθεραπείας εμποδίζει την αποτελεσματική και γρήγορη αποκατάστασή τους. Το σύστημα θα επιτρέπει στους ασθενείς να εξασκούνται από όπου και για όσο χρόνο επιθυμούν, χωρίς να απαιτείται η παρουσία φυσικού λογοθεραπευτή, με τη βοήθεια ενός ψηφιακού χαρακτήρα/εικονικού λογοθεραπευτή (Avatar). Παράλληλα, θα αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο στην υπηρεσία των λογοθεραπευτών, υποστηρίζοντάς τους στη χρονοβόρα διαδικασία τακτικής αξιολόγησης και παρακολούθησης των ασθενών, καθώς και στον σχεδιασμό και την εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων, παράλληλα και ενισχυτικά προς τις δια ζώσης συνεδρίες. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, τρεις ερευνητικοί φορείς και δύο επιχειρήσεις θα συνεργαστούν σε δραστηριότητες βιομηχανικής έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης, προκειμένου να διερευνήσουν και να βελτιώσουν τρέχουσες μεθοδολογίες και να τις εφαρμόσουν για την ανάπτυξη: α) πρωτότυπου υλικού λογοθεραπείας, βασισμένου σε αποδεδειγμένες ως προς την αποτελεσματικότητά τους σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις, για την υποστήριξη ατόμων με διαφορετικού τύπου και βαθμού βαρύτητας ΔΛΟ, το οποίο θα καλύπτει όλους τους τομείς παρέμβασης (ομιλία, φώνηση, λόγος), β) καινοτόμου συστήματος τεχνολογικά υποβοηθούμενης λογοθεραπείας με εικονικό βοηθό (Avatar), ο οποίος θα καθοδηγεί τον ασθενή σε όλη τη διάρκεια των εικονικών συνεδριών, παρέχοντάς του οδηγίες, ερεθίσματα και ανατροφοδότηση για την απόδοσή του σε ένα όσο το δυνατόν πιο φυσικό και φιλικό πλαίσιο διάδρασης, γ) συστήματος αυτόματης αξιολόγησης της βαρύτητας των ελλειμάτων λόγου και ομιλίας για την αρτιότερη παρακολούθηση της πορείας αποκατάστασης με καινοτόμες τεχνικές μηχανικής μάθησης, δ) προηγμένου συστήματος διαχείρισης περιεχομένου για την υποστήριξη των λογοθεραπευτών στην καθημερινή κλινική πρακτική, επιτρέποντάς τους να σχεδιάζουν εξατομικευμένα προγράμματα, να ελέγχουν και να παρακολουθούν την απόδοση της παρέμβασης χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία. Τα παραπάνω παράγωγα του έργου θα ενσωματωθούν σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα, διαθέσιμη διαδικτυακά για χρήση σε υπολογιστή, καθώς και ως εφαρμογή για έξυπνες κινητές συσκευές. Συντονιστής Φορέας είναι το Τμ. Λογοθεραπείας/Παν. Πατρών, με πολυετή εμπειρία στον τομέα της αποκατάστασης ατόμων με νευρογενείς ΔΛΟ και στη χρήση νέων τεχνολογιών για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης. Στο έργο συμμετέχει το Ε.Κ. «Αθηνά»/Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, ένας ηγετικός ερευνητικός οργανισμός στον τομέα της Πληροφορικής, με ισχυρή τεχνογνωσία στους τομείς της γλωσσικής τεχνολογίας και των τεχνολογιών φωνής και πολυτροπικής αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή, και το Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων & Εφαρμογών του Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Παν. Πελοποννήσου, με πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό ενσωματωμένων συστημάτων για ιατρικές εφαρμογές. Στη σύμπραξη συμμετέχουν, τέλος, δυο επιχειρήσεις, η εταιρεία πληροφορικής PK και το Κέντρο Αποκατάστασης & Αποθεραπείας ΑΝΙΜUS.
Φορέας χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ 2014 - 2020:- ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
Δικτυακός τόπος: https://planv-project.gr/  
Περίοδος υλοποίησης: 01/03/2020 - 30/09/2022

Read more

Διακριτικός Τίτλος: EQUAL
Αναλυτικός Τίτλος: Ανάπτυξη εξοπλισμού αυτόματου καροτσιού και συναφών υπηρεσιών για την υποστήριξη ατόμων με κινητικά προβλήματα σε σούπερ μάρκετ
EQUAL

Περίληψη: Στα πλαίσια της πρότασης EQUAL, θα σχεδιαστεί ένα καινοτόμο σύστημα το οποίο θα επιτρέπει σε άτομα με κινητικά προβλήματα να κινούνται και να ψωνίσουν σε ένα σούπερ μάρκετ με την ίδια ελευθερία που το κάνουν άτομα που δεν έχουν κινητικά προβλήματα. Συγκεκριμένα, στόχος αυτού του προγράμματος είναι να εισάγει μηχανοκίνητα καροτσάκια στα σούπερ μάρκετ για χρήση από άτομα με κινητικά προβλήματα. Τα οχήματα που πρόκειται να εισαχθούν θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές κοινωνικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα παρέχουν την δυνατότητα στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα να πραγματοποιούν τις αγορές τους σε ένα σούπερ μάρκετ ή ένα εμπορικό κέντρο, αυτόνομα. Το EQUAL θα είναι ένα μηχανοκίνητο καλάθι αγορών που θα επιτρέπει στους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες να το οδηγούν εύκολα μέσω ενός απλού χειριστηρίου, ενώ ταυτόχρονα αισθητήρες απόστασης θα είναι τοποθετημένοι γύρω από αυτό, μετρώντας την απόσταση των εμποδίων και δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο ένα χάρτη του γύρω περιβάλλοντος. Έτσι, θα είναι σε θέση να αλλάζει τους περιορισμούς κίνησής του ώστε να αποτρέπει τυχόν συγκρούσεις, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο στον χρήστη να πραγματοποιεί τις αγορές του με ασφάλεια και ευκολία. Επιπλέον, το EQUAL θα έχει ένα μηχανικό βραχίονα, μέσω του οποίου ο χρήστης θα είναι σε θέση να φθάσει τα προϊόντα που βρίσκονται σε υψηλότερα ράφια. Ο συνδυασμός ενός ασφαλούς μηχανοκίνητου καλαθιού αγορών και της δυνατότητας πρόσβασης σε προϊόντα που βρίσκονται σε ψηλότερα ράφια παρέχει στους χρήστες με κινητικά προβλήματα τη μέγιστη δυνατή αυτονομία η οποία δεν προσφέρεται μέχρι σήμερα από κανένα σούπερ μάρκετ ή εμπορικό κέντρο.
Φορέας χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ 2014 - 2020:- ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
Δικτυακός τόπος: https://equal.tobea.gr/  
Περίοδος υλοποίησης: 18/07/2018 - 18/07/2021

Αναλυτικός Τίτλος: Ανάπτυξη ενός προϊόντος πυριτίου πνευματικής ιδιοκτησίας βασισμένο στην ITU-T G.hn τεχνολογία
ΠΑΒΕΤ 2013

Περίληψη: Ο σκοπός του έργου είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση σε ολοκλήρωση μεγάλης κλίμακας (VLSI implementation) και η Πρωτοτυποποίηση σε Xilinx FPGA τεχνολογία ενός ψηφιακού συστήματος πυριτίου (System on Chip – SoC) βασισμένου στην G.hn τεχνολογία.
Φορέας χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ 2007 - 2013
Περίοδος υλοποίησης: 01/06/2014 - 30/09/2015

Ετικέτες: Έρευνα & Ανάπτυξη

ESDA