• Αρχική
  • Έρευνα & Ανάπτυξη
  • Ερευνητικές πλατφόρμες

Ερευνητικές πλατφόρμες

ATLAS

A scAlable versaTile pLaTform for interconnecting heterogeneous cyber-physicAl components and Services


Χρήστες της πλατφόρμας

Η πλατφόρμα ATLAS είναι μια ολοκληρωμένη Πλατφόρμα, που έχει ως σκοπό την από-άκρο-σε-άκρο διασύνδεση ετερογενών δικτύων αισθητήρων και την ανάπτυξη υπηρεσιών προς τους τελικούς χρήστες και έχει αναπτυχθεί από το Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Σε αντίθεση από τις κλασσικές πλατφόρμες όπου η κύρια υλοποίηση είναι στην πλευρά του υπολογιστικού νέφους (cloud), η πλατφόρμα ATLAS αναπτύσσεται με σκοπό να παρέχει υλοποιήσεις όσο ποιο κοντά γίνεται στο δίκτυο ασύρματων αισθητήρων, το οποίο επιτρέπει την άμεση ανίχνευση και αντιμετώπιση διαφόρων γεγονότων. Με την χρήση τοπικών συστάδων (clusters) που αποτελούνται από έξυπνες πύλες (gateways), η πλατφόρμα υποστηρίζει ετερογενή ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, όπως για παράδειγμα, Bluetooth Low Energy, Zigbee.


Η βασική αρχιτεκτονική της πλατφόρμας ATLAS

Η επικοινωνία μεταξύ των πυλών (gateways) και του νέφους γίνεται με το πρωτόκολλο MQTT (Μessage Queuing Telemetry Transport), το οποίο είναι σχεδιασμένο για χαμηλών προδιαγραφών συσκευές και για επικοινωνίες με μικρές ταχύτητες. Επιπλέον, υπάρχει και η δυνατότητα για την επικοινωνία μέσω του παραδοσιακού διαδικτυακού πρωτοκόλλου HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

Στην πλευρά του υπολογιστικού νέφους, η πλατφόρμα αποτελείται από μικρές υπηρεσίες διασυνδεδεμένες μεταξύ τους, βασισμένη στην αρχιτεκτονική μικρο-υπηρεσιών (microservices). Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική παρέχει στην πλατφόρμα ευελιξία, ως προς την υλοποίηση, το σχεδιασμό και την εύκολη και γρήγορη προσθήκη και αφαίρεση υπηρεσιών.

Τέλος η πλατφόρμα ATLAS παρέχει ολοκληρωμένα APIs (Application Programming Ιnterfaces) και διαδικτυακές εφαρμογές, για τους τελικούς χρήστες ώστε να μπορούν χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα, να δημιουργήσουν καινούργιες υπηρεσίες, χωρίς να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις προγραμματισμού, καθώς επίσης και να συνδέσουν την πλατφόρμα με άλλες παρόμοιες πλατφόρμες.

Ετικέτες: Έρευνα & Ανάπτυξη

ESDA