• Αρχική
  • Δημοσιότητα
  • Ημερίδες - Διαλέξεις

Ημερίδες - Διαλέξεις

Scalable Machine Learning Solutions on All Programmable Devices
Ομιλητής: Michaela Blott, Principal Engineer at Xilinx Research

Ημερομηνία: 02/05/2018 - 04/05/2018
Φορέας διοργάνωσης: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαμρογών
Τόπος: ARC 2018 - The 14th International Symposium on Applied Reconfigurable Computing, Σαντορίνη

Read more

Predicting Memory Bandwidth Requirements of Applications for HW/SW-Codesign
Ομιλητής: Καθηγητής Ben Juurlink, Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Βερολίνου

Ημερομηνία: 02/05/2018 - 04/05/2018
Φορέας διοργάνωσης: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαμρογών
Τόπος: ARC 2018 - The 14th International Symposium on Applied Reconfigurable Computing, Σαντορίνη

Read more

Strategy and Innovation as the drivers of the sports industry
Ομιλητής: Aitor Jiménez Villar, Επικεφαλής της στρατηγικής καινοτομίας στην FC Barcelona

Ημερομηνία: 02/05/2018 - 04/05/2018
Φορέας διοργάνωσης: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαμρογών
Τόπος: ARC 2018 - The 14th International Symposium on Applied Reconfigurable Computing, Σαντορίνη

Read more

Computing in Horizon 2020
Ομιλητής: Καθηγητής Παναγιώτης Τσαρχόπουλος,Υπεύθυνος Έργου Έρευνας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ημερομηνία: 02/05/2018 - 04/05/2018
Φορέας διοργάνωσης: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαμρογών
Τόπος: ARC 2018 - The 14th International Symposium on Applied Reconfigurable Computing, Σαντορίνη

Read more

Using modern processing tools to constrain its structure, behavior and eruption impact
Ομιλητής: Καθηγητής Κώστας Παπαζάχος, Εργαστήριο Γεωφυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ημερομηνία: 02/05/2018 - 04/05/2018
Φορέας διοργάνωσης: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαμρογών
Τόπος: ARC 2018 - The 14th International Symposium on Applied Reconfigurable Computing, Σαντορίνη

Read more

Challenges and perspectives of computer architecture beyond CMOS
Ομιλητής: Christian Gamrat, CEA List

Ημερομηνία: 05/07/2010
Φορέας διοργάνωσης: Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων, Ομάδα Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών
Τόπος: IEEE Annual Symposium on VLSI, Ληξούρι, Κεφαλλονιά

European ICT Research: 2011 - 2012 outlook for Components and Systems
Ομιλητής: Δρ Παναγιώτης Τσαρχόπουλος, , Project Officer, Computing Systems, European Commission, DG INFSO/G3, Information and Communication Technologies - Embedded Systems & Control

Ημερομηνία: 05/07/2010
Φορέας διοργάνωσης: Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων, ΙΕΕΕ Computer Society, ΙΕΕΕ Greece GOLD Affinity Group
Τόπος: IEEE Annual Symposium on VLSI, Ληξούρι, Κεφαλλονιά

Innovating to address market opportunities & technology challenges: HSIA case studies
Ομιλητής: Dr. George Koutsoyannopoulos Hellenic Semiconductors Industry Association CEO of Helic Inc

Ημερομηνία: 06/07/2010
Φορέας διοργάνωσης: Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων, Ομάδα Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών
Τόπος: IEEE Annual Symposium on VLSI, Ληξούρι, Κεφαλλονιά

Small worlds: the dynamics of NoCs in tomorrow SoC architecture
Ομιλητής: Marcello Coppola, R&D Director STMicroelectronics

Ημερομηνία: 06/07/2010
Φορέας διοργάνωσης: Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων, Ομάδα Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών
Τόπος: IEEE Annual Symposium on VLSI, Ληξούρι, Κεφαλλονιά

Digital Microfluidic Biochips: A Vision for Functional Diversity and More than Moore
Ομιλητής: Professor Krishnendu Chakrabarty, Department of Electrical and Computer Engineering, Duke University

Ημερομηνία: 06/07/2010
Φορέας διοργάνωσης: Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων, Ομάδα Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών
Τόπος: IEEE Annual Symposium on VLSI, Ληξούρι, Κεφαλλονιά

Reconfigurable Architectures for Bioinformatics Applications
Ομιλητής: Καθηγητής Απόστολος Δόλλας, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης

Ημερομηνία: 07/07/2010
Φορέας διοργάνωσης: Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων, Ομάδα Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών
Τόπος: IEEE Annual Symposium on VLSI, Ληξούρι, Κεφαλλονιά

Ετικέτες: Δημοσιότητα

ESDA