Συνέδρια

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, το Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων & Εφαρμογών έχει αναλάβει τη διοργάνωση διεθνών συνεδρίων υψηλού κύρους.

Βασικός σκοπός της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι η η προσέλκυση επιστημόνων διεθνούς κύρους και η ανάδειξη της έρευνας που διεξάγεται από τα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα και τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του σχεδιασμού συστημάτων.

Ετικέτες: Δημοσιότητα

ESDA