LogicMachine3 Re:actor

LogicMachine3 Re:actor

Ο LogicMachine3 Re:actor είναι ένας ελεγτκής ο οποίος «ενοποιεί» σε μια συσκευή:

  • 31 θύρες Ε/Ε
  • Ορισμό σεναρίων χρήσης
  • Οπτικοποίηση για PC και φορητές συσκευές
  • Πύλη (gateway) και ένα ομοιόμορφο τρόπο διαχείρισης πρωτοκόλλων για δίκτυα Modbus, BACnet, DMX και GSM
  • Ενσωματωμένο αμφίδρομη διεπαφή EnOcean
  • Απομακρυσμένο έλεγχο και επαναπρογραμματισμό διαύλων
  • Καταγραφή αντικειμένων που υποστηρίζουν εξαγωγή δεδομένων σε εξωτερικούς εξυπηρετητές
  • Εύκολη ενοποίηση και αυτόματη ανακάλυψη συσκευών

Ετικέτες: Εξοπλισμός

ESDA