CSRmesh Development Kit

CSRmesh Development Kit

Πρόκειται για ένα πλήρες περιβάλλον ανάπτυξης το οποίο προσφέρει ένα πρωτόκολλο που «τρέχει» επάνω από το Bluetooth® Smart και επιτρέπει την αποστολή μνημάτων σε πολλαπλές συσκευές Bluetooth Smart.

Χρησιμοποιείται για τη διασύνδεση λύσεων αυτοματισμού οικιών/κτιρίων.

Ετικέτες: Εξοπλισμός

ESDA