Βραβεύσεις

Το έργο RADIO ως Ευρωπαϊκό Success Story

Το έργο RADIO ως Ευρωπαϊκό Success Story
Τίτλος: Ανακοίνωση του ερευνητικού έργου RADIO ως ένα από τα πιο πετυχημένα ερευνητικά προγράμματα για το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020  
Φορέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε επίσημα, ανάμεσα σε χιλιάδες χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, το ερευνητικό έργο RADIO, στο οποίο τεχνικός συντονιστής είναι το Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών, ως ένα από τα πιο πετυχημένα ερευνητικά προγράμματα για το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020.

Ετικέτες: Παρουσίαση εργαστηρίου

ESDA