Βίντεο

Σύστημα ελέγχου Ορθοπεδικής αποκατάστασης

Αυτόματη ανίχνευση σκουπιδιών σε εσωτερικό χώρο με αλγόριθμους μηχανικής μάθησης - Μεθοδίου Ευθυμία

Πολυπαραμετρικό σύστημα ασφαλείας πόρτας με ενσωματωμένα & IoT συστήματα - Δήμητρα Φιλιοπούλου

CPSOsAware- NS3 προσομοιωτής - επίδειξη

Καταγραφέας δεδομένων αυτοκινήτου σε πραγματικό χρόνο - IoT

Face Up - Εφαρμογή παρακολούθησης κούρασης του οδηγού.

Εικονική Περιήγηση με Χρήση Επαυξημένης Πραγματικότητας

Εφαρμογή παρακολούθησης της κοινωνικής απόστασης στην υποδομή της Πρότυπης Οικίας Υποβοηθούμενης Διαβίωσης

ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΙΚΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ: Ζαχαρίας & Αλεξάνδρα - Η ιστορία

Σύστημα Αξιολόγησης Ευστάθειας: Μέρος Ι

Σύστημα Αξιολόγησης Ευστάθειας: Μέρος ΙI

Αναζήτηση αντικειμένων σε φυσικό χώρο - Horizon 2020 RADIO

Αναγνώριση Αντικειμένων μέσω Μηχανικής Μαθήσεως

Επιταχυντής Υλικού - Horizon 2020 RADIO

Horizon 2020 RADIO @ FHAG

Ερευνητικό έργο Horizon 2020 RADIO

Υποστήριξη ημερήσιων δραστηριοτήτων ηλικιωμένων

Πρότυπη Οικία Αυτόνομης Διαβίωσης

Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, τεχνολογίες & πλατφόρμες

Πλατφόρμα ATLAS: Μέρος Ι

Πλατφόρμα ATLAS: Μέρος ΙΙ

Υπηρεσίες εντοπισμού θέσης

Σχεδιασμός ενσωματωμένου υλικού

Ρομποτικός βραχίονας από ξύλο και πετονιά

ESDA