Δημοσιότητα - ESDA Lab

Ημερίδες - Διαλέξεις

Scalable Machine Learning Solutions on All Programmable Devices
Ομιλητής: Michaela Blott, Principal Engineer at Xilinx Research

Ημερομηνία: 02/05/2018 - 04/05/2018
Φορέας διοργάνωσης: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαμρογών
Τόπος: ARC 2018 - The 14th International Symposium on Applied Reconfigurable Computing, Σαντορίνη

Read more

Predicting Memory Bandwidth Requirements of Applications for HW/SW-Codesign
Ομιλητής: Καθηγητής Ben Juurlink, Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Βερολίνου

Ημερομηνία: 02/05/2018 - 04/05/2018
Φορέας διοργάνωσης: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαμρογών
Τόπος: ARC 2018 - The 14th International Symposium on Applied Reconfigurable Computing, Σαντορίνη

Read more

Strategy and Innovation as the drivers of the sports industry
Ομιλητής: Aitor Jiménez Villar, Επικεφαλής της στρατηγικής καινοτομίας στην FC Barcelona

Ημερομηνία: 02/05/2018 - 04/05/2018
Φορέας διοργάνωσης: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαμρογών
Τόπος: ARC 2018 - The 14th International Symposium on Applied Reconfigurable Computing, Σαντορίνη

Read more

Computing in Horizon 2020
Ομιλητής: Καθηγητής Παναγιώτης Τσαρχόπουλος,Υπεύθυνος Έργου Έρευνας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ημερομηνία: 02/05/2018 - 04/05/2018
Φορέας διοργάνωσης: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαμρογών
Τόπος: ARC 2018 - The 14th International Symposium on Applied Reconfigurable Computing, Σαντορίνη

Read more

Using modern processing tools to constrain its structure, behavior and eruption impact
Ομιλητής: Καθηγητής Κώστας Παπαζάχος, Εργαστήριο Γεωφυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ημερομηνία: 02/05/2018 - 04/05/2018
Φορέας διοργάνωσης: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαμρογών
Τόπος: ARC 2018 - The 14th International Symposium on Applied Reconfigurable Computing, Σαντορίνη

Read more

Challenges and perspectives of computer architecture beyond CMOS
Ομιλητής: Christian Gamrat, CEA List

Ημερομηνία: 05/07/2010
Φορέας διοργάνωσης: Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων, Ομάδα Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών
Τόπος: IEEE Annual Symposium on VLSI, Ληξούρι, Κεφαλλονιά

European ICT Research: 2011 - 2012 outlook for Components and Systems
Ομιλητής: Δρ Παναγιώτης Τσαρχόπουλος, , Project Officer, Computing Systems, European Commission, DG INFSO/G3, Information and Communication Technologies - Embedded Systems & Control

Ημερομηνία: 05/07/2010
Φορέας διοργάνωσης: Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων, ΙΕΕΕ Computer Society, ΙΕΕΕ Greece GOLD Affinity Group
Τόπος: IEEE Annual Symposium on VLSI, Ληξούρι, Κεφαλλονιά

Innovating to address market opportunities & technology challenges: HSIA case studies
Ομιλητής: Dr. George Koutsoyannopoulos Hellenic Semiconductors Industry Association CEO of Helic Inc

Ημερομηνία: 06/07/2010
Φορέας διοργάνωσης: Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων, Ομάδα Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών
Τόπος: IEEE Annual Symposium on VLSI, Ληξούρι, Κεφαλλονιά

Small worlds: the dynamics of NoCs in tomorrow SoC architecture
Ομιλητής: Marcello Coppola, R&D Director STMicroelectronics

Ημερομηνία: 06/07/2010
Φορέας διοργάνωσης: Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων, Ομάδα Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών
Τόπος: IEEE Annual Symposium on VLSI, Ληξούρι, Κεφαλλονιά

Digital Microfluidic Biochips: A Vision for Functional Diversity and More than Moore
Ομιλητής: Professor Krishnendu Chakrabarty, Department of Electrical and Computer Engineering, Duke University

Ημερομηνία: 06/07/2010
Φορέας διοργάνωσης: Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων, Ομάδα Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών
Τόπος: IEEE Annual Symposium on VLSI, Ληξούρι, Κεφαλλονιά

Reconfigurable Architectures for Bioinformatics Applications
Ομιλητής: Καθηγητής Απόστολος Δόλλας, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης

Ημερομηνία: 07/07/2010
Φορέας διοργάνωσης: Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων, Ομάδα Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών
Τόπος: IEEE Annual Symposium on VLSI, Ληξούρι, Κεφαλλονιά

Συνέδρια

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, το Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων & Εφαρμογών έχει αναλάβει τη διοργάνωση διεθνών συνεδρίων υψηλού κύρους.

Βασικός σκοπός της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι η η προσέλκυση επιστημόνων διεθνούς κύρους και η ανάδειξη της έρευνας που διεξάγεται από τα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα και τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του σχεδιασμού συστημάτων.

Συνεργαζόμενοι φορείς

Στα πλαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων του, το εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων & Εφαρμογών συνεργάζεται με εταιρίες και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Ακαδημαϊκά Ιδρύματα

ESDA