• Αρχική
  • Ανακοινώσεις
  • Landmark Annotation Editor (LAE): Ένα νέο εργαλείο από το ESDA LAB για την αναγνώριση αντικειμένων

Landmark Annotation Editor (LAE): Ένα νέο εργαλείο από το ESDA LAB για την αναγνώριση αντικειμένων

Στο πλαίσιο της ερευνητικής δραστηριότητας του ESDA LAB, ο αναπλ. καθηγητής κ. Νίκος Πετρέλλης ανέπτυξε το  Landmark Annotator Editor (LAE), ένα εργαλείο εντοπισμού θέσης αντικειμένων, το οποίο φιλοδοξεί να καλύψει το κενό διαθέσιμων δωρεάν έτοιμων εργαλείων που είναι απαραίτητα στην αναγνώριση αντικειμένων (π.χ. εκφράσεων προσώπου, στάσης σώματος, κλπ).

Η εκπαίδευση εφαρμογών αναγνώρισης αντικειμένων απαιτεί τη χρήση ενός πολύ μεγάλου αριθμού εικόνων. Στις εικόνες αυτές συχνά μπορούν να τοποθετηθούν σημεία σε χαρακτηριστικές θέσεις (landmark annotation) τα οποία βοηθούν στην αναγνώριση του σχήματος του αντικειμένου. Συχνά, τα διαθέσιμα σύνολα εικόνων είναι μικρά για να εκπαιδευτεί με ικανοποιητική ακρίβεια μια εφαρμογή και ακολουθούνται τεχνικές επαύξησης του συνόλου εικόνων από τις ήδη υπάρχουσες με τυχαία παραμόρφωση. Η πληθώρα που υπάρχει όσον αφορά το πιθανό format στην αποθήκευση της θέσης των landmarks καθιστά συχνά αδύνατη τη χρήση έτοιμων εργαλείων (τουλάχιστον όσων είναι διαθέσιμα δωρεάν).

Το LAE που αναπτύχθηκε μπορεί να αξιοποιηθεί από έργα όπως το CPSoSAware καθώς και μελλοντικά έργα που απαιτούν εκπαίδευση αναγνώρισης αντικειμένων όπως μέτρηση βιομετρικών χαρακτηριστικών ψαριών. Ο κώδικας του εργαλείου LAE θα διατεθεί στο μέλλον ως open source για περαιτέρω επέκταση και χρήση από όλους τους ερευνητές.

 

 

ESDA