• Αρχική
  • Ανακοινώσεις
  • NITYMED: Ένα νέο dataset για την παρακολούθηση κούρασης και απόσπασης οδηγών δημόσια διαθέσιμο από το ESDA LAB

NITYMED: Ένα νέο dataset για την παρακολούθηση κούρασης και απόσπασης οδηγών δημόσια διαθέσιμο από το ESDA LAB

Το ESDA LAB, στο πλαίσιο του έργου CPSoSAWARE, όπου συμμετέχει ως τεχνικός εταίρος, ανέπτυξε, υπό την ερευνητική καθοδήγηση του αναπληρωτή καθηγητή κ. Νίκου Πετρέλλη, το NITYMED (NIghtTime Yawning, Microsleep, Eyeblink, Distraction) ένα μεγάλο dataset για την παρακολούθηση και ανίχνευση κατάστασης, κούρασης και απόσπασης οδηγού, το οποίο είναι διαθέσιμο ελεύθερα σε κάθε ερευνητή.

 

Οι εφαρμογές παρακολούθησης οδηγών (Driver Status Monitoring-DSM) προορίζονται για τον περιορισμό αυτοκινητιστικών ατυχημάτων που μπορούν να προκληθούν από νυσταγμένους-καταβεβλημένους οδηγούς. Το χασμουρητό, τα νυσταγμένα κλεισίματα ματιών, η σύντομη αποκοίμιση και η απόσπαση της προσοχής μπορεί να υποδεικνύουν ότι ο οδηγός νυστάζει επικίνδυνα και δεν πρέπει να οδηγήσει.

 

Προχωρημένες Τεχνικές Μηχανικές Μάθησης (Machine Learning-ML) χρησιμοποιούνται για να αναλύσουν εικόνες με το πρόσωπο του οδηγού, οι οποίες λαμβάνονται από κάμερα που είναι εγκατεστημένη μέσα στο αμάξι. Αυτές οι ML τεχνικές βασίζονται σε μοντέλα που έχουν εκπαιδευτεί και αξιολογηθεί χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο αριθμό από βίντεο που δείχνουν οδηγούς με διαφορετικά χαρακτηριστικά όπως φύλο, ηλικία, χρώμα και τύπο μαλλιών κλπ. Ωστόσο, παρότι υπάρχουν μερικά δημόσια datasets με βίντεο που δείχνουν οδηγούς που χασμουριούνται, αυτά έχουν ληφθεί σε ακίνητα αυτοκίνητα με τους οδηγούς να προσποιούνται ότι οδηγούν και μη ρεαλιστικές εξωτερικές συνθήκες. Επιπλέον αυτά τα βίντεο έχουν ληφθεί με φως ημέρας επομένως δεν είναι πολύ χρήσιμα.

 

Η διαφορά και καινοτομία του NITYMED σε σχέση με τα ήδη διαθέσιμα datasets είναι ότι
αποτελείται από περισσότερα από 130 βίντεο και 20 οδηγούς. Όλα αυτά τα βίντεο είναι ρεαλιστικά αφού έχουν καταγραφεί νύχτα μέσα σε κινούμενα αυτοκίνητα. Όλες οι καταστάσεις του οδηγού που αναφέρονται στο όνομα NITYMED (δηλαδή χασμουρητό, κλείσιμο ματιών, αποκοίμιση, απόσπαση οδηγών κλπ) μπορεί να ανιχνευθούν στα βίντεο του NITYMED και είναι διαθέσιμα ελεύθερα σε κάθε ερευνητή.

Ελπίζουμε ότι η συνεισφορά του ESDA LAB με το NITYMED θα βοηθήσει στο να μειωθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων παγκοσμίως!

 

ESDA