Συνεργαζόμενα
Ακαδημαϊκά Ιδρύματα

Βιομηχανικοί
Εταίροι

Διοργάνωση
Διεθνών Συνεδρίων

 • July 3-5, 2017, Bochum, Germany
 • 14th International Symposium on Applied Reconfigurable Computing
  Santorini, Greece, May 2 - 4, 2018
 • International Workshop on Components and Services for IoT platforms
  Imperial College, London, United Kingdom
  September 4th, 2015
 • 24th International Conference on Field Programmable Logic and Applications
  Munich, Germany, Sep. 2 - 4, 2014
 • 7th International Workshop on Reconfigurable and Communication Centric Systems-on-Chip
  July 9-11, 2012
  York, United Kingdom
 • IEEE COMPUTER SOCIETY ANNUAL SYMPOSIUM ON VLSI
  Lixouri, Kefalonia, Greece
  July 5-7, 2010

Τελευταία νέα

Landmark Annotation Editor (LAE): Ένα νέο εργαλείο από το ESDA LAB για την αναγνώριση αντικειμένων

Στο πλαίσιο της ερευνητικής δραστηριότητας του ESDA LAB, ο αναπλ. καθηγητής κ. Νίκος Πετρέλλης...

Περισσότερα

NITYMED: Ένα νέο dataset για την παρακολούθηση κούρασης και απόσπασης οδηγών δημόσια διαθέσιμο από το ESDA LAB

Το ESDA LAB, στο πλαίσιο του έργου CPSoSAWARE, όπου συμμετέχει ως τεχνικός εταίρος, ανέπτυξε,...

Περισσότερα

Διαδικτυακό σεμινάριο από το Τμήμα ΗΜΜΥ για την ανάπτυξη εφαρμογών Python με WSL2, Hadoop, Yarn – Spark – Σάββατο 7 Μαΐου

Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον και απόλυτα χρήσιμο διαδικτυακό σεμινάριο για τους φοιτητές όλων...

Περισσότερα

ESDA